Call for Papers: číslo časopisu 2/2023

Vážení autori, vážené autorky,

aktuálne stále prijímame články a recenzie do čísla 2/2023. Termín pre zaslanie rukopisu do redakcie je 30. september 2023.