Call for Papers: číslo časopisu 2/2024

Vážené autorky, vážení autori,

redakcia časopisu Studia Politica Slovaca uvíta do čísla 2/2024 štúdie zamerané predovšetkým na nasledujúce témy:

– prezidentské voľby na Slovensku 2024,
– voľby do Európskeho parlamentu 2024,
– parlamentné voľby v Poľsku 2023.

Prijímame však naďalej aj články zamerané na príbuzné, príp. iné témy. Termín pre zaslanie článkov do čísla 2/2024 je 30. september 2024.