Kontakty

Redakcia Studia Politica Slovaca
Ústav politických vied SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Telefón: +421 2 544 104 50

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
e-mail: politica.slovaca@savba.sk