Vyhlásenie o voľnom prístupe

Časopis Studia Politica Slovaca je časopis s voľným prístupom podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI), pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY]. Obsah časopisu je voľne dostupný na internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora.

Autor udeľuje vydavateľovi právo na prvé publikovanie predmetného textu, ktorý je šírený v súlade s verejnou licenciou CC BY 4.0 a vydavateľ zároveň ponecháva autorovi autorské práva na ďalšie šírenie textu, s podmienkou priznania, že ide o verziu publikovanú už v časopise Studia Politica Slovaca.

Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha medzinárodnej licencii Creative Commons Attribution 4.0.