Autorské práva

Autor udeľuje vydavateľovi právo na prvé publikovanie predmetného textu, ktorý je šírený v súlade s verejnou licenciou CC BY 4.0 a podmienok dohodnutých v licenčnej zmluve. Licenčná zmluva sa uzatvára po odsúhlasení publikovania diela redakčnou radou. Vydavateľ zároveň ponecháva autorovi autorské práva na ďalšie šírenie textu, s podmienkou priznania, že ide o verziu publikovanú už v časopise Studia Politica Slovaca.