Contacts

Editorial Board of Studia Politica Slovaca
Institute of Political Science of SAS
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Phone: +421 2 544 104 50

Contact person: Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
e-mail: politica.slovaca@savba.sk