DINUŠ, P. a kol.: Svet v bode obratu. O protirečivosti vývoja civilizácie v 20. a na začiatku 21. storočia

DINUŠ, P. ET AL.: THE WORLD AT THE TURNING POINT. ON THE CONTRADICTORY NATURE OF THE DEVELOPMENT OF CIVILISATION IN THE 20TH AND EARLY 21ST CENTURY

Břetislav Horyna

Studia Politica Slovaca, 2020, vol.  13, no. 2, p. 96-102
Language: Czech


Licence Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.